Informatii pentru studenti

Planul lucrarilor de laborator pentru disciplina Bazele Chimiei Organice si Chimia Hidrocarburilor

Anul I, semestrul II, anul universitar 201-2011

 1. Normele de protectia muncii in laboratoarele de chimie organicaDocumentarea in chimia organica.
 2. Prezentarea sticlariei de laborator.
 3. Analiza elementala calitativa in chimia organica.
 4. Distilarea. Teoria distilarii. Distilarea simpla.
 5. Distilarea fractionata.
 6. Distilarea la presiune redusa.
 7. Distilarea simpla a amestecurilor azeotropeAntrenarea cu vapori de apa.
 8. Cristalizarea. Recristalizarea.
 9. Sublimarea. Determinarea punctului de topire.
 10. Extractia. Extractia solid-lichid.

Tematica seminar:

 1. Orbitali moleculari. Momente de dipol. Interactiuni de nelegatura.
 2. Aciditate şi bazicitate. Efecte electronice. Izomeria de constitutie.
 3. Stereoizomeria: diastereoizomeria si enantiomeria.
 4. Stereoizomeria ciclohexanului si a derivatilor lui.
 5. Intermediari de reactie in chimia organica.

Bibliografie laborator:

 1. Organicum-„Chimie organica si practica” – Ed. Stiintifica si Tehnica, Bucuresti, 1982;
 2. I. Zugravescu, M. Petrovanu si colaboratorii – „Sinteze organice –Manual de lucrari practice” – Ed. Univ. „Al. I. Cuza”-Iasi,1972.
 3. C. D. Nenitescu – „Chimie Organica”, vol I; Ed. Did. Ped. Bucureşti, 1980;
 4. Costel Moldoveanu, Gheorghiţă Zbancioc, Roxana Tucaliuc, Ana-Maria Zbancioc, Ondina Boiţă, Ionel Mangalagiu, MANUAL DE LABORATOR – BAZELE CHIMIEI ORGANICE, Vol. I, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”- Iaşi, 2008.
 5. I. Mangalagiu, – „Probleme de Chimie Organica”; Ed. Dosoftei Iasi, 2000;
 6. M. Avram – „Chimie Organica”, Ed. Academiei, Bucuresti, 1983;
 7. S. Mager, M. Horn – „Stereochimia compusilor Organici”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1984.
 8. D. Purdelea – „Nomenclatura chimiei organice”, Ed. Academiei, Bucuresti, 1986.

Notă: Documentele de mai sus se pot vizualiza sub Windows folosind Adobe Reader(22.3MB) sau Foxit PDF Reader (2.10MB) sau sub Linux folosind xpdf, kghostview, evince etc.