Studii și Carieră didactică

 • 1984 – 1992: Şcoala primară şi gimnaziul, Şcoala Generală cu clasele I – VIII, localitatea Sagna, jud. Neamţ;
 • 1993-1997: Liceul „Grupul Şcolar Materiale de Construcţii” – Roman, profil real: chimie-fizică, absolvit în anul 1997 ;
 • 1997-2001: Facultatea de Chimie, Secţia Chimie, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi. Am absolvit facultatea ca şef de promoţie în anul 2001, fiind licenţiat în Chimie.
 • 2001-2003: Master (studii aprofundate) la Facultatea de Chimie în cadrul Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi, secţia ” Chimia şi Biochimia Compuşilor Heterociclici”. Am absolvit cursurile de Master cu media 10.
 • În anul universitar 2001-2002 am suplinit un post de preparator la Catedra de Chimie Organică şi Biochimie a Facultăţii de Chimie şi am ţinut laboratoare la disciplinele de “Chimie organica”, anul II, respectiv la “ Analiza structurală organică”, anul III;
 • 2002, Octombrie, am ocupat prin concurs postul de preparator la Catedra de Chimie Organică şi Biochimie, Facultatea de Chimie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. Am predat laboratoare de chimie organică la discipline precum: Bazele chimiei organice. Hidrocarburi, Chimia organică a funcțiunilor simple, Chimia organică a funcțiunilor mixte, Chimia Heterociclurilor, Analiză structural organică.
 • 2006, Februarie, am ocupat prin concurs postul de asistent la Catedra de Chimie Organică şi Biochimie, Facultatea de Chimie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. Am predat laboratoare de chimie organică.
 • În perioada 1 martie – 31 martie 2006 am efectuat un stagiu de specializare în domeniul GC-MS, la Departamentul de Chimie din cadrul Universităţii din Konstanz, Germania, în grupul de cercetare al profesorului Ulrich Groth.
 • Decembrie 2007 am susținut teza de doctorat cu titlul: „1,3 – diaziniu ilide si derivati” sub conducerea dr. IONEL MANGALAGIU. Am primit titlul de doctor în domeniul Ştiinţe Exacte, Specializarea Chimie (OMECT nr. 3439/12.03.2008).
 • 2008, Octombrie, am ocupat prin concurs postul de lector la Catedra de Chimie Organică şi Biochimie, Facultatea de Chimie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. Am predat cursul Chimia Heterociclurilor și a intermediarilor reactivi și laboratoare de chimie organică.
 • In perioada 15 februarie 2009 – 15 februarie 2010 am realizat un stagiu postdoctoral la University of Pennsylvania – Philadelphia, USA, in laboratoarele Dr. Virgil Percec.
 • 2012, Octombrie, am ocupat prin concurs postul de conferențiar la Catedra de Chimie Organică şi Biochimie, Facultatea de Chimie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. Am predat cursurile Chimia Heterociclurilor și a intermediarilor reactivi și Strategii în sinteza organică precum și laboratoare de chimie organică.
 • 2020, Octombrie, am ocupat prin concurs postul de profesor la Catedra de Chimie Organică şi Biochimie, Facultatea de Chimie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. Predau cursurile Chimia Heterociclurilor și Strategii în sinteza organică precum și laboratoare de chimie organică.

Premii și medalii

Perioada Premiu / medalie Acordat de / Valoare
16-18 Martie 2006 Konstanz Travel grant for The 8-th JCF-Fruhjahrssymposium Fonds der Cemischen Industrie, Franfurt am Main / 250 Euro
9-12 Decembrie 2006 Sofia Travel grant for the International Symposium on Organic Chemistry Alexander von Homboldt Foundation and The Stability Pact for South Eastern Europe / 156 Euro
12-14 Mai  2011 Iasi Diploma of Excellence European Exhibition of Creativity and Innovation EURO INVENT
12-14 Mai  2011 Iasi Silver Medal European Exhibition of Creativity and Innovation EURO INVENT
21 May 2016 Iasi Gold Medal European Exhibition of Creativity and Innovation EURO INVENT

Activitate ştiinţifică

Direcţia de cercetare este domeniul 1,3-diazine și 1,3-diazoli şi reacţiile sub acţiunea ultrasunetelor. În cadrul acestui domeniu am publicat si prezentat la diverse sesiuni ştiinţifice mai multe lucrări, după cum urmează:

 • Coautor la trei cărți (manuale de laborator sau culegeri de exerciții și probleme);
  • 55 lucrări științifice: 44 în reviste cotate ISI;
  • 797 citări ale lucrărilor științifice, h-index – 17 (conform Scopus)
  • 148 conferinţe naţionale şi internaţionale;
  • 14 granturi dintre care 3 granturi câștigate prin competiţie ca director în valoare de: 786000RON (cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării) şi alte 11 granturi ca membru (cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării)

Recunoaștere profesională

 • Membru în comitetul editorial (editor pe domeniul Chimie Organică) al Acta Chemica Iasi.
 • Referent la mai multe reviste de specialitate: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Revue Roumaine de Chimie, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Environmental Science & Technology, Ultrasonics Sonochemistry, Chemical Papers, Thermochimica Acta, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Acta Chemica Iasi, Molecules, Processes, Chemistry Journal of Moldova.
 • Noiembrie 2016 și Septembrie 2017 profesor invitat la Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Biologie și Chimie

09.10.2020

prof. dr. Costel Moldoveanu

Comments are closed.